9 Mayıs 2011 Pazartesi

Modifikasi yamaha jupiter MX - White Angel


Modifikasi yamaha jupiter MX – White Angel

Hallo guys this is the modification of YAMAH JUPITER MX
In Indonesia, Yamaha Jupiter MX is one of the motor favorite of the young. Of searching and there can be some of the photos Yamaha Jupiter MX modifications “keren-keren”.

Modifikasi yamaha jupiter MX – White Angel

 Hallo guys ini adalah modifikasi dari Yamah JUPITER MX Di Indonesia, Yamaha Jupiter MX adalah salah satu favorit motor anak muda. Dari mencari dan bisa ada beberapa foto Yamaha Jupiter MX modifikasi "keren-keren".

Modifikasi yamaha jupiter MX - White Angel

hoy guys na ito ay ang pagbabago ng YAMAH Jupiter MX Sa Indonesia, Yamaha Jupiter MX ay isa sa mga motor na ang paborito ng mga kabataan. Ng paghahanap at doon ay maaaring maging ang ilan sa mga larawan Yamaha Jupiter MX pagbabago "keren-keren".Yamaha Jupiter MX was one of the types of the sport duck that was present at Indonesia. The style that sporty and the machine 135 cc that used the water cooler (the radiator) but also the clutch made one of the types of the duck motor that most the behaviour at this time.

Yamaha Jupiter MX adalah salah satu tipe bebek sport yang hadir di Indonesia. Gaya yang sporty dan mesin 135 cc yang menggunakan pendingin air (radiator), tetapi juga kopling membuat salah satu jenis motor bebek yang paling perilaku saat ini.

Yamaha Jupiter MX ay isa sa mga uri ng pato isport na ay dumadalo sa Indonesia. Ang style na sporty at ang makina 135 cc na ginamit ang tubig palamigan (sa radiator) ngunit din clutch ang ginawa ng isa sa mga uri ng pato motor na karamihan sa mga pag-uugali sa oras na ito.